Словашкият професор по дендроекология от Институт по горска екология Петер Ферус е няколко дни на посещение в парк Странджа, съобщиха от пресцентъра на природния парк.  

Неговото посещение е провокирано от интереса му към дървесните видове, които растат на територията на парка. Различните видове дъбове му бяха показани от експерти на дирекцията.

Най-голямо любопитство Ферус прояви към Странджанския дъб /Лъжник/ (Quercus hartwissiana) и към Церът (Quercus cerris).

Ученият искаше да види също така  Източен горун (Quercus polycarpa) и да събере жълъд от него. Той прояви интерес и към келявия габър (carpinus orientalis), който почти не се срещал при тях.

Снимки: Природен парк Странджа