Без стари автомобили в центъра и без печки на дърва и въглища. Това са две от драстичните мерки, които Община Бургас има право да наложи, за да се справи със замърсяването с фини прахови частици. За подобни ограничения обаче може да се говори след 4-5 години, ако до тогава местната администрация не е успяла да намали емисиите на ФПЧ 10. Това стана ясно при общественото обсъждане на общинската програма за качество на въздуха.

800 тона годишно ФПЧ 10 емитира община Бургас. 400 тона от тях се отделят от битово отопление. Според данните на местната администрация именно отоплението на твърдо гориво е основният замърсител с фини прахови частици. Над 19 000 са домакинствата на територията на Бургас, кварталите и съставните селища, които се отопляват с печки на въглища и дърва. Община Бургас работи по два проекта, чрез които ще бъдат подменени 3 900 отоплителни уреда на твърдо гориво. Това трябва да намали емисиите на ФПЧ 10 с 60 тона на година. Решението за подобна забрана може да се приеме единствено от местния парламент. Стъпката е напълно възможна, тъй като Общината реално предлага безплатна алтернатива на бургазлии, за да подменят печките си, обясни ръководителят на проекта Веселин Шарлопов.

И докато отоплението с въглища и дърва влияе на качеството на въздуха основно в съставните селища и някои квартали, то транспортът остава основен замърсител с фини прахови частици за центъра на Бургас. За това и местната администрация се опитва да изнесе интензивния трафик от централната градска част.