Във връзка с публикуван снимков материал в социалните мрежи, свързан със съмнения за незаконна сеч в района на малкотърновското село Сливарово, е извършена съвместна проверка от служители на Регионална дирекция по горите - Бургас и Държавно горско стопанство - Малко Търново, съобщиха от пресцентъра на  РДГ-Бургас.

Проверката, на която присъства и авторът на снимките – Петър Янгьозов, установява извършване на планирани и съгласувани със заинтересованите ведомства възобновителни сечи, в насаждения с напреднало естествено възобновяване. Маркирането, както и дейностите, свързани с извършването на сечта, са съобразени със статута на територията и законовите изисквания.

Добитата дървесина е  складирана на вече съществуващи стари извозни пътища, като предстои нейното транспортиране.

Снимка: Архив