Излюпи се първото малко в гнездото на известната по цял свят двойка египетски лешояди от Провадия, съобщиха от Българското дружество за защита на птиците. Всеки може да наблюдава грижите на отдадените родители към бебето на сайта www.LifeNeophron.eu. Вече 9 години хиляди хора от над 140 страни стават свидетели на тайния живот на световно застрашения вид. След няколко дни се очаква и излюпването на второто лешоядче. Досега семейството успешно е отгледало общо 12 малки.

В момента и двете птици се редуват да лежат върху новоизлюпеното пиле и другото яйце и да носят храна. Повече от 10 години БДЗП наблюдава семейния живот на потайните птици и чрез инсталирани фотокапани в гнезда на вида в Източни Родопи. Данните показват, че мъжките лешояди полагат повече усилия при строежа на гнездото, докато женските имат по-важна роля по време на мътенето на яйцата. Но и двата пола имат еднакво значение при храненето и отглеждането на малките, като успешно поемат ролята на другия родител, когато се наложи.

Сътрудници по LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“ редовно осигуряват на двойката достатъчни количества безопасна храна, за да се сведе до минимум рискът от попадане на отрови или липса на достатъчно количество за успешното изхранване на малките. Всяко лято те бдят над младите птици в най-уязвимия за тях период – този на първия полет. БДЗП стартира за поредна година кампания за охрана на гнезда на египетски лешояди през август и очаква своите доброволци.

Технологии като камерите и фотокапаните позволяват да се разбере повече за световно застрашения вид, а по този начин да бъдат определяни и прилагани подходящите мерки за неговото опазване.