Всички участници в творческото предизвикателство на тема „Моят разказ за гората“, посветено на Седмица на гората, 2020 г, бяха отличени, съобщиха в сайта на Югоизточно Държавно предприятие – Сливен /ЮИДП/. Всяка година, структурите на МЗХГ в областта на горското стоапанисване, организират различни мероприятия по повод седмицата на гората.

През тази година, заради наложилите се обстоятелства около Covid-19, успоредно с дистанционното обучение и мероприятията по честването и преминаха „онлайн“. На електронната поща на ДЛС „Несебър“ пристигнаха много рисунки и разкази на тема „Моят разказ за гората“. На белите листове децата бяха пресъздали с рисунки и думи, своите мисли, чувства и преживявания в гората.

Ръководството на ДЛС „Несебър“ отличи Димитър Райнов, Лора Каракашева, Кристелина Лекова, Александра Радева, Яна Райковска и Зорница Георгиева с почетни грамоти. Също така те и всички останали участници получиха подаръци за ентусиазма и старанието си.