Хората, които отиват сред природата, трябва да проявяват постоянна бдителност с цел недопускане на пожари. Това съобщи за Грамофона нюз началникът на Регионалната дирекция по горите в Бургас инж. Станимир Божанов.

Той припомня, че местата за палене на огън в горските територии са определени в съответствие с горскостопанските планове и програми, и по възможност в близост до водоизточник.

„Туристите трябва да знаят, че по време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м. от границите на горските територии”, обясни инж. Божанов.  

Най-честите нарушения, които се допускат, са паленето на огън извън разрешените за това места и хвърляне на незагасени цигари. По думите на Божанов не са рядкост и случаите на изхвърляне на отпадъци, които замърсяват природната среда и спомагат за разрастване на горските пожари.

За първите седем месеца на 2019 г. на територията на Бургаска област са отчетени 6 броя низови пожари, с опожарена площ 731 дка. Половината от огнените стихии през годината са в резултат на проявена небрежност.

Инж. Божанов допълни, че през последните години броят на възникналите пожари в горски територии заради небрежност или умишлени запалвания е нараснал.

Наказанието, предвидено от Закона за горите на физически лица, за предизвикване на пожар, е глоба от 2 000 лева.

 Снимка: Архив