Община Царево организира почистване на брега на река Резовска и плажа на село Резово, в изпълнение на  проект „Стратегия за нулеви отпадъци: методи и прилагане в черноморския басейн – Zero Waste BSВ, финансиран по програма  „Черноморски басейн 2014-2020“.

На 26.05.2021 г. Община Царево, партньор по Проект “Стратегия за нулеви отпадъци: методи и прилагане в черноморския басейн"/ ZeroWasteBSB по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020, организира почистване по поречието на река Резовска, непосредствено до границата с Република Турция. В проектната инициатива с голям ентусиазъм се включиха ученици и учители от СУ „Никола Вапцаров“ гр. Царево и ОУ „Св. Кирил и Методий“  гр. Ахтопол, като почистиха брега на реката от българска страна и плажа на село Резово.

Това  мероприятие е първото от кампанията по почистване на крайбрежните ивици в общината и поречията на реките Резовска и Велека. Следващото събитие ще бъде организирано в средата на юни месец.

В рамките на проекта, сред учениците в училищата в Царево и Ахтопол, е в ход  широка информационна кампания с познавателни и обучителни лекции за повишаване на осведомеността относно нулевите отпадъчни системи.  Децата изработват и атрактивни пана от капачки на пластмасови бутилки, които ще бъдат представени в изложба през месец юни.

В изпълнение на проектните дейности,  Община Царево ще закупи две машини за почистване на отпадъци - Многофункционална помощна машина за открити площи и Ръчна прахосмукачка с електрическо задвижване, които ще бъдат използвани от дейност "Чистота" за почистване на обществени места в Царево и другите населени места от общината.