Първите измервания в Бургас на температура на въздуха и водата,  и височина на морската вълна са започнали още през 1891 година от доброволен наблюдател в пристанището. Това съобщи за Gramofona.com Светлана Тонкова-ръководител ХМО-Бургас. На днешната дата през 1950 г. се създава Световната Метеорологична Организация (СМО). През 1960 г. на тази дата се обявява и „Световен ден на метеорологията”. За 2016 г., мотото е : “Все по-топло, по-сухо и по-дъждовно. Да спасим бъдещето си!”.

Измерванията от наблюдателя в порта са продължили  до 1947г ., когато е открита щатна метеорологична станция обслужваща предимно Военно-морския флот. От 1972 година станцията преминава към Хидрометеорологична обсерватория- Бургас и започва да извършва всички наблюдения, изисквани от Световната метеорологична организация.

Годишните валежни суми през последните десетилетия търпят големи колебания. Не са  рядко случаите, съседни години да се различават с двойно по-големи количества от климатичната норма. Средната сума на валежите не бележи тенденция за намаляване, спрямо предходния, сравнителен период – 61-90 г.

Хидрометеорологична обсерватория - Бургас е подразделение на Националния институт по метеорология и хидрология – филиал Варна. Изследователската дейност в него се извършва от 239 служители – учени, специалисти и наблюдатели и е свързана с прогнозиране на времето, изучаване на климата и водите.

Наблюдателната мрежа от метеорологични и хидроложки станции на НИМХ ф-л Варна включва 267 пункта, разположени на територията на 8 области в Източна България. Ежедневно се издават прогнози за времето и морето и предупреждения за опасни явления, които обслужват обществото и корабоплаването. 

НИМХ филиал Варна извършва количественият мониторинг на водните ресурси - повърхностни и подземни води на територията на Източна България. Тук са съсредоточени големи запаси от подземна вода, годна за питейно-битови цели. Измерванията показват устойчивост на водните запаси в дългогодишен аспект. По отношение на повърхностните води се наблюдават периоди на сушеви години, през които в летните месеци горните течения на реките пресъхват, последвани от влажни години, през които се реализират разливи извън речните корита. Въпреки аномалиите, средномногогодишните водни количества се характеризират с постоянен равен тренд.

 Метеоролозите и хидролозите от Източна България ще отбележат  професионалните си празници с посещение на к.к. „Камчия”. Пред местната общественост ще представят своята работа с последни сведения за климата, водите и вероятностна прогноза за пролет 2016 г.