Българска  Фондация Биоразнообразие (БФБ) и Мюнхенския университет „Лудвиг Максимилиан“ организират втори уъркшоп за устойчивото бъдеще на Бургас в рамките на научния проект EmpowerUs, финансиран по програма на Хоризонт Европа. Събитието ще се състои в Регионална библиотека "Пейо Яворов", гр. Бургас на 30-ти ноември (четвъртък), от 10:00 до 14:00.

По време на срещата ще се представят и оценят три ключови пилотни идеи, възникнали на база на дискусиите от първия уъркшоп през юни 2023 г., когато 30 представители на местната общност - институции, научни институти и НПО сектора, разделени в 4 фокус групи, дискутираха основните предизвикателства пред крайбрежната територия (политическа нестабилност; липса на водеща роля на науката при съставянето на политики за околната среда, замърсяване на водите и сушата; климатични промени и адаптация; въздействия и натиск върху околната среда и др.)

Подчертана бе нуждата от научни данни, които да се ползват за основа на управленските решения и изготвянето на модели и прогнози, както и по-детайлно изследване на природо-базираните решения и начините за тяхното прилагане, нуждата от зелена и синя инфраструктура, която да повишава свързаността на езерата чрез зелени коридори и цялостна веломрежа. Нужна е „отвореност“ към зелените и сини зони на Бургас (конкретно към езерата) с ясни правила за разрешените и забранените дейности в близост до чувствителни екосистеми. Наблегна се на потребността от повишено включване на гражданите при процесите на планиране, както и въвличане на учащите. Като решение се обособи идеята за създаване на „активно ядро“ от експерти, доброволци и общински представители.

„По време на втория уъркшоп ще преминем на следващия етап и с активния принос на участниците ще изберем пилотен проект, насочен към устойчивото развитие на района на Бургас. Дотук имаме формирани три идеи: „Екотуристическа марка „симБиотично“; Дигитален модел за адаптивно и съвместно управление за Атанасовско езеро и Изграждане на капацитет: образование за възрастни или за пораснали в областта на екологията, климата и бедствията“, но всичко може да се промени на срещата в четвъртък и да бъдат дадени по-добри или релевантни предложения.“ – споделя д-р Анна Антонова от Мюнхенския университет, която вече познава голяма част от „местните играчи“, но няма търпение да се запознае с активни граждани, които са добре дошли да се включат в уъркшопа.  

Отново се очакват някои от европейските партньори да пристигнат в Бургас, а участниците ще могат да се запознаят и с проекта на Община Бургас Re-value, който също е финансиран от програма Хоризонт.

След края на семинара организаторите от БФБ са подготвили и една изненада за всички - в залата на читалище "Просвета 1927" децата от ОУ "Христо Ботев" в кв. Долно Езерово ще представят пиесата "Да опазим Бургаските езера", написана от доброволеца Александър Маринов - Санчо и с декори и костюми, предоставени от БФБ, така че всички участници ще могат да й се насладят.