Капани  за корояди ще спасяват изкуствено създадените иглолистни гори в Странджа и района на Черноморското крайбрежие. Това стана ясно на среща между лесовъди от Бургаска област и техните колеги от Къркларели.  

Регионалната дирекция по горите в Бургас съвместно с дирекцията в турския град спечели проект с европейско финансиране „Здраве за гората”. Специалистите от двете страни в продължение на година и три месеца ще приложат мерки, за да се справят с наболелия проблем сред иглолистните насаждения.

„Ще проведем редица специализирани изследвания за установяване разпространението на короядите в изкуствено създадените култури. В изградената мрежа от мониторингови точки ще се заложат уловки от типа процепен капан с мокър уловител за установяване динамиката на летеж на короядите”, обясни ръководителят на проект от българска страна инж. Недко Недев.

Той допълни, че сред основните цели на проекта е вземане на решения за стопанисването и поддържането на здрави горски екосистеми на Черноморското крайбрежие и Странджа.

По време на срещата стана ясно, че първите залесявания с изкуствен черен бор над Малко Търново са станали през 70-те години. В годините иглолистните видове са показали нестабилна устойчивост срещу гъбни болести, ветрове и мокър сняг. Според директора на горите в Къркларели Йондер Терзи проектът ще помогне за планирането на нови мерки за борба с вредителите, а и за затвърдяване на приятелството с колегите от българска страна.

На срещата присъстваха директорът на РДГ-Бургас инж. Мариян Костадинов, заместникът му инж. Станимир Божанов, директорът на ДГС-Малко Търново Илия Янгьозов, инж. Янчо Георгиев от ДЛС-Несебър, директорът на ПП Странджа инж. Румяна Цвяткова, колеги-експерти по горите от цялата Бургаска област.

 Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция, 2014-2020 г.