Инспекторите от Регионалната дирекция по горите в Бургас извършили 26 631 проверки за изминалата година. Проверени са 1 970 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина и недървесни горски продукти. Проверка е извършена и на  2 311 обекти за добив на дървесина –сечища, съобщи директорът на РДГ-Бургас инж. Веселин Радков.

Под прицела на горските инспектори за били 8 678 броя МПС-та, 3 187 ловци, 2 087 риболовци и 4 396 други физически лица.

1 847 нарушения са констатирани за изминалата година, пояси инж. Радков. От тях 1 570 са с акт за установено административно наказание и 260 нарушения с констативни протоколи. Най-много са актовете по Закона за горите – 1 728. За изминалата година са издадени 1 107 наказателни постановления. В прокуратурата са изпратени 28 актови преписки. Има образувани 151 дела. С решение на съда са отменени 66 наказателни постановления, а са потвърдени 85.