Най-добрите служители по контрола и опазването на горските територии  бяха наградени от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите - инж. Тони Кръстев. Това стана по време на официалното откриване на „Седмица на гората - 2016” в Стара Загора.

За Регионална дирекция по горите – Бургас е отличен т.л. Иван Тодоракев – главен специалист горски инспектор в дирекцията, класиран на второ място за изминалата 2015 г. и награден със свидетелство и парична награда за висока оценка, признателност за професионално отношение към устойчиво стопанисване, ползване и опазване на българските гори.

За първи път през тази година са отличени и служители за техния „Значителен принос в дейностите по контрол и опазване на горите през 2015 година”, като отново една от наградите отиде при служител на РДГ Бургас - т.л. Костадин Кафеджиев – главен специалист горски инспектор.