Служители на Басейнова дирекция и Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) са в Созопол. Те вземат проби, за да установят дали има замърсяване. Това се случва, след като морето изхвърли част от тръбата, която зауства мръсните води на града, на брега на плаж „Златна рибка“. Тръбата вече се намира в двора на пречиствателната станция.

По-рано кметът на Созопол Тихомир Янакиев заяви, че пречиствателната станция работи нормално и екологична катастрофа няма.

Компрометираната тръба е част от интегрирания проект за водния цикъл на Созопол, който беше реализиран през 2015 г. Стойността му е 75 млн. лева и чрез него беше изградена пречиствателната станция на морския град и системата за дълбоководно заустване на водите от станцията.