Кметът Димитър Николов внесе спешна докладна за разглеждане по време на заседанието на местния парламент утре.

Той иска съгласие Община Бургас да внесе ускорено своя проект по Оперативна програма "Околна среда", който е насочен към следващо, още по-високо ниво на модернизация на градския транспорт, включващо закупуването на последно поколение електробуси и тролейбуси.

Подобен тип превозни средства ще помогнат и за повишаване чистотата на атмосферния въздух, който всички дишаме, уточняват от местната администрация. Община Бургас е предварително одобрена за бенефициент, в партньорство с "Бургасбус" ЕООД.

Прогнозният бюджет на проектното предложение възлиза на 68 850 000 (шестдесет и осем милиона осемстотин и петдесет хиляди) лв. без ДДС.

Определеният максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за Община Бургас и "Бургасбус" ЕООД е до 65 000 000 (шестдесет и пет милиона) лв.

Собственият принос на Община Бургас по проекта ще възлезе на 3 850 000 лв.