981 розови фламинги, 661 къдроглави пеликана и 13 големи черноглави чайки са наблюдавани в района на Бургаските езера. Това показват резултатите от Преброяването на водолюбивите птици у нас, което се провежда за 45-та поредна година по цял свят, съобщават от БДЗП.

Общо за страната са регистрирани 42 морски орела, които са вид от Червената книга на България. Освен това са наблюдавани и видове, които не са характерни за зимните месеци у нас – 9 бели щъркела, 1 белокрила рибарка в Софийско и 1 папуняк по Северното Черноморие.

Преброяването на зимуващите водолюбиви птици се провежда в световен мащаб от 1967 г. и е едно от най-масовите събития в областта на природозащитата, в което се включват над 15 000 души.