Над 90 бараки и бунгала на „Якото място“ ще бъдат съборени. Поредната проверка в района на къмпинга е приключила миналата седмица, съобщи кметът на община Царево Марин

Киров.

„Заповедите са потвърдени и от съда. Другата седмица започва принудителното събаряне, издадени са и нови заповеди за събаряне на новопостроени бунгала и бараки, включително и в горски фонд“, допълни Киров.