Бригадата „Атанасовско езеро 2021“ събра 50 доброволци от страната с различни интереси, учебни специалности и професии, обединени от любовта към природата и желанието да помогнат за обитателите на Атанасовското езеро и защитена местност Пода. Събитието се организира от Българското дружество за защита на птицитe (БДЗП) в рамките на проект „Животът на пеликана“, съобщиха организаторите.

Всяка сутрин от 8 до 12 часа младите хора дават своя доброволен труд за ремонт на острови за гнездене на птици, за косене на тръстика в „Пода“, за садене на морска рупия в Атанасовското езеро, чрез която ще се пречисти водата в лагуната, ремонт на Пътеката на саблеклюна и др. Друга група всеки ден се обучават как да различават птиците на Бургаските езера, но най-привлекателната дейност, която тече целодневно, е наблюдението на есенната миграция на „Точката“ и обучението на доброволците.

Всяка вечер има различни лектори, които споделят своя опит, свързан с опазването на природата, птиците и езерата около Бургас. Тази вечер ще е посветена на климатичните промени и доброволците ще научат как се промяна климатът на Балканския полуостров и специално в Черно море и как тези промени влияят на местно ниво. Климатични проекции за района на Черно море и Балканския полуостров. Лекцията се организира в партньорство с Българска фондация Биоразнообразие по проект Game On|Don't let climate change end the game! с подкрепа на програма DEAR на ЕК. Лектор ще бъде Мирна Матов, докторантка в катедра Метеорология и геофизика към Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Утре организаторите от Българско дружество за защита на птиците организират екскурзия до Иракли като награда за добре свършената работа на бригадата, а вечерта ще е последната за лагерниците и купонът край лагерния огън се очаква да бъде незабравим.