Преди 30 години един от най-красивите резервати в парк Странджа е обявен за резерват. Името му е Средока, а обявяването му е бил с цел запазване на характерните за природния парк горски екосистеми и защитените видове от Червената книга на България.

Резерватът се намира близо до село Стоилово, което е на около десет километра от Малко Търново.

Флората в резервата е доста разнообразна, разказа за Грамофона нюз пиарът на природен парк „Странджа” Йоана Гюрова.

В Средока се срещат източен бук и вековни дървета от странджански дъб-лъжник. Сред защитените видове са колхидски джел, лавровишня и различни видове рядко зелени средиземноморски съобщества.

Площта на Средока е 607,8 хектара и е характерна със защитените видове чашковидна звъника, червена пираканта и големи площи с калуна.

Най-интересният факт за резервата е, че през него преминават 14 километра от меандрите на река Велека. От историческа гледна точка на територията на Средока се намира местността Петрова нива, свързана с едно от най-важните исторически въстания, Илинденско-Преображенското. Близо село Стоилово има и красив параклис „Света Марина”, както и пещера.

Когато обявяват Средока за защитена територия, започват проучванията за резерват Тисовица, който се намира до село Кондолово.

На територията на природния парк има общо пет резервата. Сред тях е и най-старият в България – Силкосия. Той е обявен за защитена територия през 1931 година.

Снимка: niki_spasov / Shutterstock и www.hotelmap.bg