3 млн. дребноразмерни и още 90 хил. тополови фиданки ще бъдат залесени на територията на Югоизточно държавно предприятие. Горските служители ще обхванат общо 5378 дка.Най-много площи ще бъдат залесени в Сливен, Айтос, Бургас и Несебър, уточниха от ЮИДП.

По повод Седмицата на горите от предприятие направиха дарителска акция и предоставиха фиданки на кметства и детски градини.

Планираните залесявания се извършват на площи, които са пострадали при природни бедствия или са застрашени от ерозия. В Айтос вече са залесени 110 декара гори, които бяха унищожени при пожар.