75 от кметовете в страната са получили през миналата година наказателни постановления от Министерството на околната среда за нарушения на Закона за управление на отпадъците.

От справката, която еко министерството публикува, става ясно, че най-много наказателни постановления са издадени от РИОСВ – Бургас. общо 26 от кметовете в областта са били глобени заради констатирани замърсявания с отпадъци.

Кметът на община Средец инж. Иван Жабов е с три наказателни постановления на обща стойност 6 200 лева. Санкции има и за кметовете на общините Айтос, Карнобат и Сунгурларе, чиито актове са за по 3000 лева.

Останалите наказателни постановления са издадени на кметовете на различни села. Стойността на всяко едно от тях е 1400 лева.

Общата стойност на всички наложени санкции от регионалните еко инспекции в страната е 243 300 лв. Рекордьор е кметът на Дупница, на който са наложени санкции в размер на 23 000 лв.

 

Снимка: Архив