Върнахме се към зимното часово време. Стрелките на часовника преместихме с един час назад тази нощ в 4:00 часа.

Лятното часово време е система, въведена за спестяване на разходи за осветление чрез увеличаване на използването на дневна светлина.

В България лятното и зимното часово време са въведени през 1979 г.