Най-много са от Турция, Великобритания и Испания

Днес изтича срокът, в който българите в чужбина могат да подадат писмено заявление по образец или да изпратят електронно заявление през интернет страницата на ЦИК за участие в предстоящите парламентарни избори на 4 април.

Заявлението трябва да бъде подписано саморъчно и подадено лично или изпратено чрез писмо до дипломатическото или консулското представителство на България в съответната държава.

В едно писмо може да има повече от едно заявление.

До 25 февруари българите в чужбина са подали 48 477 електронни заявления за гласуване, повечето онлайн. Хартиените са около процент и половина от общия брой. Най-много са от Турция, Великобритания и Испания.

Източник:Offnews.bg

Снимка: МВнР