В ТОП 3 влизат Швейцария, САЩ и Дания

 

Германска международна финансовата компания Alliaz анализира средното ниво на богатство на домакинствата. Изследването е направено на база няколко основни източника на доходи: спестявания в брой или на банков депозит, приходи от застрахователни компании и пенсионни фондове, наличие на ценни книжа (акции, облигации и други), както и други източници на приходи (заплати и други).

 

Ето и кои са Топ 10 на страните в света за 2023 г. по финансови активи на глава от населението:

Швейцария (356 300 EUR)

САЩ (307 900 EUR)

Дания (220 700 EUR)

Сингапур (193 600 EUR)

Канада (170 400 EUR)

Тайван (168 300 EUR)

Австралия (163 500 EUR)

Швеция (162 800 EUR)

Холандия (156 900 EUR)

Нова Зеландия (150 700 EUR)

За страната победител. В допълнение към това, че е най-богатата страна, алпийската нация също така беше призната за страна с най-висок дълг на глава от населението от 117 500 EUR на човек, малко пред второто място Норвегия (80 300 EUR). Основният проблем за Швейцария беше ипотечният дълг на населението.

 

В резултат на това, въпреки че Швейцария остава най-богатата страна по отношение на финансовите активи на населението, когато се вземе предвид дългът, тя се нарежда на второ място след САЩ.

Нетното богатство на американците миналата година е било 253 400 EUR на глава от населението, в сравнение с 238 700 EUR в Швейцария.

В доклада на Allianz се казва, че 2022 г. е била „annus horribilis“ (ужасна година) по отношение на обезценките на активи. Частното богатство е намаляло средно с 2,7% в световен мащаб, което е най-големият спад от финансовата криза през 2008 г.

Въпреки това компанията отбеляза, че активите на домакинствата в световен мащаб остават средно с 6,6% по-високи от нивата преди пандемията. Експертите също така прогнозират, че богатството на нациите трябва да започне да нараства отново през 2023 г.