С много емоции премина завръщането в България на 8-месечно бебе, изоставено от наша сънародничка във Великобритания, съобщиха от Държавната агенция за закрила на детето. Председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова, представители на Дирекция „Социално подпомагане“ и приемната майка посрещнаха момиченцето на Летище „София“.

Бебето беше придружавано и предадено от представители на британските социални служби, проследявали до момента полаганите грижи за него. Със себе си те носеха любимите играчки и одеялце на детето, храната, с която е свикнало, както и книга, в която е описано здравословното му състояние и направените имунизации. Приемната майка получи като подарък от чуждестранните социални работници и детската количка на момиченцето.

Държавната агенция за закрила на детето работи по случая от месец март 2018 г. след получена информация от Посолството на Република България в Лондон за изоставено бебе от българска гражданка. Експертите извършват детайлно  проучване на случая. За съжаление, се установява, че майката и нейните близки не желаят да се грижат за него.

Затова първоначално то е настанено в приемно семейство на територията на Великобритания. След решение на компетентния съд там, детето се завръща в България и за него е предприета мярка за закрила „настаняване в приемно семейство“. Предстои момиченцето да бъде вписано в регистъра за осиновяване в страната ни. 

Най-вълнуващият момент за всички бе този, в който приемната майка взе бебето в ръцете си. Тя с трепет очаква неговото пристигане от няколко месеца и вече е приготвила всичко необходимо за отглеждането на момиченцето. Това е третото бебе, за което ще се грижи заедно със съпруга си. Предишните две деца вече са осиновени и са щастливи с новите си родители.