Европейският съюз ще одобри днес до 100 млрд. евро помощ за временна заетост. Става въпрос за схемата SURE - тя е временна и може да осигури парите под формата на заеми при благоприятни условия за държавите членки. Тя е една от трите защитни мрежи (на стойност 540 милиарда евро) за работните места и работниците, предприятията и държавите членки, договорени от Еврогрупата на 9 април 2020 г.

Миналата седмица посланиците на ЕС постигнаха политическо споразумение за нея, очаква се тя да бъде формално одобрена от министрите на икономиката днес и да е действаща от началото на юни.

За да осигури на поискалите подкрепа държави членки финансова помощ при благоприятни условия, комисията ще набира средства на международните капиталови пазари от името на ЕС. Заемите по SURE ще бъдат подкрепени от бюджета на ЕС, а държавите членки ще предоставят гаранции в зависимост от своя дял в БНД на ЕС. Общият размер на гаранциите ще бъде 25 милиарда евро.

Въпреки че всички държави членки ще могат да използват инструмента, SURE ще действа като особено важна защитна мрежа за работниците в страните с най-тежко засегната икономика. За тази цел държавата членка трябва да е активирала схеми за заетост, които да са довели до "внезапно увеличаване на публичните разходи". След това националното правителство трябва да поиска помощ от комисията за финансиране на тези разходи. Формално финансовата помощ ще се предоставя с решение, прието от съвета по предложение на комисията.

SURE ще започне да действа, след като всички държави членки предоставят своите гаранции. След това инструментът ще функционира до 31 декември 2022 г. По предложение на комисията съветът може да реши да удължи срокът на разполагаемост на инструмента всеки път за допълнителен срок от 6 месеца, ако продължават да са налице тежките икономически смущения, причинени от пандемията от COVID-19.

Източник: Dnevnik.bg

Снимка: hrdc.bg