В някои части на света медузите са деликатес. Можем да ги видим в края на лятото в морето, а през зимата – разпилени по черноморския бряг. За медузите в Черно море разговаряме с д-р Иван Теленчев, еколог.

През зимните месеци наблюдаваме много изхвърлени медузи на бургаския бряг. На какво се дължи това?

Това не е нещо необикновено. През жизнения си цикъл медузите често се събират на групи в открито море. Тъй като те не са особено добри плувци, морските течения играят голяма роля за разпространението на тези организми. Именно тези течения са една от основните причини медузите да бъдат изхвърляни по бреговете в такъв голям брой. Като съпътстващ фактор, ниската температура на водата също играе роля в измирането на тези организми.

Колко вида медузи обитават Черно море и какво е характерно за тях? Колко е средната продължителност на техния живот?

Медузите са животни от тип „мешести“ и са едни от първите многоклетъчни организми появили се на Земята, преди повече от 700 милиона години. В Черно море има три вида медузи: най-често срещаните са Лунната медуза, още позната като Белодробната медуза (Rhizostoma pulmo) и Аурелията, още позната като Ушата медуза (Aurelia aurita) и инвазивния вид Гребеновидна медуза (Mnemiopsis leidyi). Жизненият им цикъл започва от яйце, което може да плува. Достигайки дъно или друга подводна повърхност, яйцето се превръща в полип, който може да оцелява дълги години и дори да се клонира. При добри условия, полипите се превръщат във възрастната си форма, която всички сме виждали. Постепенно медузите нарастват и стават половозрели. Възрастната форма на двата ни най-разпространени вида рядко живее над една година в дивото. Основната им храна са дребни безгръбначни и рибки. Инвазивният вид навлиза в черноморски води през Босфора и Средиземно море, населявайки основно Северния Атлантик. Друга причина за инвазията са и баластните води на корабите.

Медузите имат малко естествени врагове в Черно море. Причина за смъртта им са силни течения, бактериални инфекции, паразити и разбира се-края на жизнения им цикъл. По други места, техни основни врагове са морските костенурки, големи риби, както и други хищни медузи. Тъй като тези животни не са особено добри плувци, разпространението им зависи основно от морските течения. Поради тази причина, често ги виждаме изхвърлени по бреговете на заливи. Големият им брой се дължи на естествени струпвания в открито море като заедно биват завличани от теченията. Температурата на водата също играе роля в оцеляването им. При стойности близки до нулата или над 25 °C оцеляемостта им е ниска.

Вакво е значението на медузите като част от морската фауна?

Значението на медузите за Черно море е да регулират популациите на зоопланктона (малки ракообразни и ларви на други безгръбначни).

Освен, че парят, като че ли хората не знаят много за тях. Какво е важно и интересно да знаем?

Паренето, което усещаме при допир с пипалата им се дължи на слуз, нужна при ловуването и храненето им. Болката обикновено минава бързо с измиването на слузта.

Снимки : Авторът