В приятелска атмосфера премина срещата на кандида за кмет на ПП ГЕРБ Красимира Германова с дамите от Независимо женско дружество "Света Марена"-Созопол. На срещата присъстваха и членове на сдружението от с. Росен и приятели от с. Равадиново.

Германова от години е член на НЖС "Света Марена" и участва в живота на сдружението, което развива благотворителна дейност на територията на цялата община и участва активно в обществения живот.

Срещата бе открита от председателя на женското сдружение Вяра Милчева, която подчерта, че жените от община Созопол имат шанса да изберат за кмет една от тях. "Защото ние жените сме силни, дипломатични, балансирани и грижовни и в лицето на Красимира Германова имаме силна подкрепа", заяви Вяра Милчева.

Кандидатът за кмет Красимира Германова представи приоритетите и основните акценти в програмата си. Те са: балансирано използване на ресурсите за устойчиво развитие на целогодишен и многообразен туризъм и оптимизиране на създадената туристическа инфраструктура, изграждане и модернизиране на инфраструктурата за интегрирано пространствено развитие и опазване на околната среда, повишаване качеството на живот, насърчаване на социалното включване, развитие на човешките ресурси и административния капацитет и подобряване на икономическата среда чрез повишаване конкурентноспособността на местната икономика и привличане на външни инвестиции.

Тя подчерта, че изградената пътна и туристическа инфраструктура ще бъде използвана за подобряване и надграждане по отношение на туристическия продукт и привличане на още повече туристи в Созопол. Германова акцентира, че в програмата си е предвидила привличане на външни инвеститори за изграждане на атракциони и туристически обекти във вътрешността на общината.

"След туризма, рибарството е вторият основен поминък на моите съграждани, а рибарското пристанище е един от символите на Созопол. Затова рибарското пристанище ще бъде реконструирано и модернизирано така, че да могат да пристават на него повече рибарски лодки. Ще има създадени 65 паркоместа, а зоната -облагородена.

Това ще стане с проекта за Терминал 1, като до дни ще започне неговата реализация", заяви Германова и добави, че рибарското пристанище е необходимо за целия облик на Созопол като морски и туристически град.

По отношение на социалната политика тя бе категорична, че придобивките ще бъдат запазени- безплатни детски градини, помощта за новородени, ще бъде разширена мрежата на детската млечна кухня, домашният социален патронаж, общината ще продължи да се грижи и за подобряване на условията за деца и ученици в детските градини и училища. "В момента се строи нова детска градина в с. Равадиново и аз съм планирала в управленската си програма изграждане на още една, в с. Росен.", разказа Германова.

Благоустрояването на Созопол и населените места в общината, ремонтиране и обновяване на детски кътове и зони за отдих, ремонт на улици и тротоари, привеждане в добър и приятен вид на обществените зони, бе другият акцент в представянето на управленската програма на кандидатът за кмет Красимира Германова.

Сред зададените въпроси към нея бе и опазването на реда по време на туристическия сезон и опазването на съществуващите детски кътове и зони за отдих.

"В управленската си програма съм включила създаване на инспекторат по опазване на обществения ред като служителите му ще следят за спазване на Наредбата за обществения ред и сигурност както по отношение на туристите, така и за нашите съграждани", поясни Красимира Германова.

Друг въпрос, на който отговори кандидатът за кмет, бе по отношение на Морската градина и зелените зони.

"Всички тук сме жени и държим както на чистотата, така и подредеността, държим на естетическия вид и на добрата визия. Затова в програмата си съм предвидила съвсем нова концепция за Морскота градина. Тя ще бъде обогатена с нови дървесни видове, а старите ще бъдат запазени. Свежестта и зеленината им ще бъде гарантирана чрез капково напояване.

Детските кътове ще бъдат обновени както визуално, така и с нови детски съоръжения. Настилката на алеите ще бъде ремонтирана и пейките, където нашите съграждани и туристите отдъхват, ще бъдат увеличени. Една нова визия, която ще бъде съобразена с желанията и очакванията на нашите съграждани", обясни Красимира Германова.

Срещата с дамите от НЖС "Света Марена" продължи в топла и приятелска атмосфера.