В находка, която е уникална за Европа, археолозите от Музея на Кришовския край (в Орадя – б.ред.) разкриха необичайно съкровище, което съдържа 169 златни пръстена, в обект, разположен близо до пътя, свързващ град Орадя с магистралата А3, съобщи Аджерпрес, цитирана от БТА.

„Това е феноменална находка. Такова съкровище е единствено по рода си в Централна и Източна Европа. То е доста необичайно, защото обработката на злато е била едва в началото си в епохата на Енеолита. Изглежда, че това е погребение на изключително богата жена. Ние не знаем коя е била тя. Ще организираме нова експозиция на съкровището, когато всичко е готово за това“, каза директорът на музея, историкът Гарбиел Моиса пред Аджерпрес.

Някои от златните пръстени и седефените мъниста бяха изложени във витрина по време на пресконференцията; съкровището ще бъде представено в цялост, след като бъде извършено датиране по радиовъглеродния метод, анализ на ДНК и антропологическо проучване.

Според координатора на археологическите обекти, археолога д-р Калин Гемиш, златното съкровище, което според оценките датира около 4500 г. пр.Хр., е особено важна и значима находка от археологическа гледна точка с „изключително богат инвентар за Каменно-медната епоха“.

„Съдържа 169 златни пръстена, 800 седефени мъниста и спирална медна гривна. Златното съкровище е сензационна находка за периода като се има предвид, че общият брой на златните предмети, открити досега в Карпатския басейн, е едва 150. А тук има над 160 в един-единствен инвентар. Златните пръстени са с маса от над 200 грама, в момента те се почистват в лабораторията. Това е алувиално злато, добито чрез промиване на пясък, защото такова е било използвано в праисторически времена, а не злато от експлоатацията на златоносни жили“, уточни Калин Гемиш.

Археолозите от Регионалния музей на Криш са извършили проучванията си в сътрудничество с други институции между 29 март и 25 юни.

Открити са били останки, принадлежащи към различни културни и хронологически слоеве (Неолит, Бронзова епоха, Латенска култура, сарматски поселения, римски Барбарикум, Средни векове, некропол от XVIII в.). Инвентарът на обектите се състои от керамика, костен материал и сечива.

Източник: БТА

Снимка: Аджерпрес