Вечерната гимназия в Бургас започва кампания за създаването на собствена библиотека, съобщиха от община Бургас. Като една от стъпките в тази посока училището е подело инициатива, чрез която приканва всички институции и хора, които имат желание и възможност, да предоставят книги за попълване на фондовете.

През следващата година Вечерно средно училище "Захари Стоянов" в Бургас ще отбележи 70-годишнината от своето създаване. В своята история то не е разполагало със собствена библиотека и затова ръководството на учебното заведение е предприело тази инициатива.

Създаването на собствена библиотека е част от проявите за отбелязване на годишнината от създаването на училището. Преподавателите и възпитаниците на вечерната гимназия подготвят и благотворителен никулденски базар, който ще се проведе на 5 декември. Събраните средства от него ще бъдат предоставени за пострадалите от наводненията в общините Бургас и Камено.

В момента във Вечерната гимназия се обучават 350 души. От тази година, освен гимназиален, училището предлага и прогимназиален етап на обучение след разкриването на паралелки от 5ти до 7-ми клас. Възпитаниците може да избират различна форма на обучение - вечерно, задочно, самостоятелно и индивидуално.

 От ръководството заявяват, че създаването на собствена библиотека ще повиши качеството на обучението и знанията на хората, които търсят своя шанс за квалификация и реализиране в обществото.  

Снимка: TimeHeroes