Бургаският писател и журналист Слави Томов ще представи "Управляването на себе си и на другите" на Мишел Фуко, /Що е Parrêsia?/. Това ще се случи на 5 октомври в Дома на писателя от 18.00 часа, съобщиха от Община Бургас.

Мишел Фуко е френски философ, социолог, историк, създател на теорията за "археология на знанието". Имал е професура в Колеж дьо Франс с определение в титлата "История на системите на мисълта", преподавал е също в САЩ - в Университета на Бъфало и в Калифорнийския университет в Бъркли.

Фуко е известен най-вече със своите критически изследвания на социалните институции, особено психиатрия, медицина, хуманитарни науки, системи на затвор, като и с неговата работа върху история на човешката сексуалност. Неговите изследвания върху властта, отношенията във властта, знанието и дискурса са широко обсъждани.

През 60-те години Фуко е асоцииран със структурализма - течение, от което той се дистанцира. Той е в частност повлиян от творчеството на Ницше, неговата "генеалогия на знанието" е с директни алюзии към Ницшевата генеалогия на морала.

Фуко е посочен като най-цитирания интелектуалец в хуманитарните науки от Наръчника за висше образование на в. "Таймс".