Той е роден на 9 септември 1828 г. в Ясна поляна. Произхожда от дворянско семейство. По-голямата част от живота си Толстой прекарва в Ясна поляна и в Москва. През 1844 г. постъпва в Казанския университет, отначало във Факултета по източни езици и култура, а след това - в Юридическия факултет. Напуска университета през 1847 г. и известно време учителства в Ясна поляна. Участва в Кримската война (1853-1856 г.), след която напуска армията и пътува из Европа.

Неговият роман “Война и мир” става уникално явление в руската и в световната литература. През 70-те години създава романа “Ана Каренина”. 80-те години престава да се занимава с художествено творчество и започва да се занимава се със земеделие, обущарство; става вегетарианец. През 90-те години написва романът “Възкресение” (1889-1899 г.), който предизвиква обществен скандал. През 1901 г. е отлъчен от Православната църква.

В края на живота си живее в Ясна поляна. Поддържа връзка с много видни руски интелектуалци - А. П. Чехов, М. Горки, В. Г. Короленко и др.

Иформация:fakti.bg