Общински детски комплекс – Поморие обявява литературен конкурс за ученици „Пред Апостола - като пред икона”.

Цели на конкурса:

Да се формират национално самочувствие и самосъзнание

Да се даде възможност на учениците да заявят позиция

Да се провокират интересът и творческото им въображение

Участниците в конкурса ще бъдат разпределени в три възрастови групи:

Възрастова група от 1 до 4 клас

Възрастова група от 5 до 8 клас

Възрастова група от 9 до 12 клас

Регламент:

Конкурсът ще се проведе в два раздела: Поезия и Проза /есе/. Всеки участник може да представи само една творба, като есето не трябва да надхвърля една печатна страница.

Творбите изпращайте на адрес: odk_pomorie@abv.bg

Под всяка творба отбележете:

•             Име и фамилия, години

•             Училище /институция/, клас;

•             Точен адрес и телефон

Срок за изпращане: 12.02.2016 г.

Резултатите ще бъдат обявени на уеб страницата на община Поморие на 18.02.2016 г.