Регионална библиотека „П. К. Яворов“ – Бургас има нов шеф. След проведен конкурс за неин директор е назначена Яна Димитрова Кършийска, съобщиха от Българската библиотечно-информационна асоциация.

Кършийска е родена на 8 ноември 1974 г. в гр. Бургас. Завършва Полувисшия институт по библиотечно дело със специалност „Библиотекознание и библиография“ през 1995 г. През 1998 г. получава бакалавърска степен във  ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ със специалност „Библиотекознание и библиография“, а през 2008 г. се дипломира като магистър по „Информационни технологии и информационно брокерство“ в СВУБИТ.

Стартира кариерата си на библиотекар като част от екипа на отдел „Обработка“, а по-късно и на отдел „Заемна служба“ на Окръжна библиотека „П. К. Яворов“ – Бургас през 1996 г. От 2005 г. работи в Библиотеката при Бургаския свободен университет, а от 2012 г. е координатор в неговото звено „Офис за технологичен трансфер“. От началото на 2019 г. е назначена на длъжност библиотекар в читалище „Асен Златаров 1940“ – Бургас.