Библиотеката в бургаското училище „Йордан Йовков” отново отоври врати. Тя разполага с около 4 080 тома книги- детско-юношеска литература, класическа и ходужествена литература, енциклопедии, речници, справочници и учебни помагала. Книгофондът бе обновен с нови книги, закупени със средства от  спечелен проект на МОН по Национална програма „В подкрепа на целодневното обучение в начален етап”. 

Нови книги за библиотеката са поръчани и от всички клубове по интереси и за преодоляване на обучителните затруднения по български език  и литература, финансирани по проект „Твоят час”.

Ученическият съвет, с председател Даниил Чумаш, инициира дарителска акция, на която откликнаха много родители и ученици, като  дариха 138 книги за библиотеката.

Наличните книги, с които любознателните читатели ще могат да разполагат  от 2018 година,  са интересни и разнообразни като тематика. Те ще могат да избират между български и чуждестранни народни приказки и басни, авторски приказки, повести  и романи  от български и чуждестранни писатели.

От ръководството на училището очакват възпитаниците да подобряват четивната си техника, обогатяват езиковата си култура и да четат с удоволствие книгите от библиотеката на школото.