Жената

Просто Еда

Модел, мотористка, каратистка – това е Еда Ялчън от Немската гимназия.

Времето

01.12

2o - 9o
02.12

4o - 13o
03.12

9o - 17o
04.12

7o - 12o