Стартира създаването на регистър на независимите творци в Бургас. Инициативата идва от представители на тази гилдия и е подкрепена от Общината, посочиха от там.

Всеки, който работи в сферата на културата и изкуствата, но не е на щат в държавна или общинска институция, можете да се впишете в регистъра.

Целта на Културния регистър е да даде информация за обхвата и спецификите на този сектор, както и да послужи в комуникацията с културни институции и организации.

Повече информация за регистъра и активността в независимия културен сектор може да се намери в групата Културен Форум Бургас във фейсбук.