Учителите да се включат активно в работата на секционните избирателни комисии. За това призовава председателят на Районната избирателна комисия в Бургас адвокат Михаил Хаджиянев. „Това са компетентни хора, които могат да работят с хора, работят с числови данни и попълват документи, това са хората, на които доверяваме ежедневно най-скъпото - нашите деца“, коментира Хаджиянев и допълни, че учителите се ползват с огромно доверие. Той призова и партийните централи да приемат кандидатурите на учителите, които искат да бъдат част от секционните комисии.

„Ще ви помоля, когато идват учители при вас, за да заявят желанието си да участват като членове на секционните комисии, да ги приемате и най-вече при консултациите, така да ги извършите, че поне във всяка секция да има поне един човек, който да е учител“, призова Михаил Хаджиянев. Юристът напомни и че тази година възнагражденията за участие в СИК са изключително добри. Член на комисия получава 195 лева, а възнагражденията за председателят, заместниците и секретаря достигат до 250 лв. Освен това хората, които ще отчитат резултатите в изборната нощ, ще получат по още 40 лв.

Опитният юрист предупреди обае, че промяната в изборните технологии ще бъде истинско предизвикателство. Все още не е уточнен начинът, по който ще се осъществява видеонаблюдението при броенето на бюлетините. Има условие всяка една бюлетина да се вижда добре, обясни адвокат Хаджиянев.

Друго голямо предизвикателство, пред което се изправя често районната комисия е големият брой замени на членове в секционните комисии. На последните парламентарни избори близо 1000 души са били подменени в последните дни и то след като е приключило обучението на съставите на СИК.

„Такъв голям обем от промени не дава възможност за сигурност. Получава се така, че в СИК има хора, които са неподготвени“, допълни още Хаджиянев.