Изумен съм от поведението и мълчанието на нашите управници. Преди повече от година местните хора са станали жертва на решение, в което кметът е докладвал и ОБС одобрил промяна статута на общински земи от землищата  на селата Сливово, Дюлево, Светлина и Суходол и отдаването й за фотоволтаични централи за дълъг период от време. Преди 3 месеца същите са заменили въпросните 5500 декара за 6000 декара други общински земи в пограничните села, Горно Ябълково и Варовник.

Като електроиженер подкрепям проектите за зелената енергия, но не за сметка на поминъка на местните жители, на земеделците, на животновъдите. Какво да правят с фермите си жителите? Как да карат животните си на паша край границата?

Изумлението ми идва най-вече от мълчаливото съгласие. Защо никой от общинските съветници, преди повече от година, също и преди 3 месеца - съгласни или не, не са дали гласност и не са информирали хората от тези села за сделките, инвестициите и промените, които се правят?!  Ако са били заблудени, безгрешни хора няма, то когато са разбрали грешката си, защо на момента не са повдигнали хората или обжалвали решението пред Областна управа, което е тяхно законово право и дълг !? Всички са знаели и са мълчали.

Част от тези съветнци и сега кандидатстват за вашия глас, също и самият действащ кмет. Нека дадат обяснение  за вече взетите решения пред жителите на селата Сливово, Дюлево, Светлина и Суходол! 

Приканвам всеки в община Средец да си зададе въпроса: Искам ли отново да бъда лъган, заблуден, неинформиран? Местните жители са жертвани от избраните от тях и призвани да опазват интереситее им политици и администратори без собствено мнение, които не отстояват дълга си пред всеки от нас!

 

Инж. Гошо Атанасов, кнадидат за кмет на Община Средец, издигнат от ПП „Български възход“