Поредица от срещи с граждани проведе водачът на листата на Коалиция „БСП за България“ за 2- ри МИР инж. Петър Кънев. Той разговаря с жители на комплексите „Братя Миладинови“ и „Лазур“, а по-късно посети пенсионерския клуб в  „Меден рудник“. В срещите се включиха кандидатите за народни представители Станимир Баев, Тодор Байчев, Чанко Мирчев, Стоян Стоянов, Георги Георгиев, Паруш Парушев и общинският лидер на социалистите в Бургас Живко Господинов. Те се представиха накратко пред присъстващите и обсъдиха с тях най-важните акценти от предизборната платформа на Коалицията.

Реформа в образованието е сред най-важните приоритети, залегнали в нея.Тя е свързана с изготвянето на нови учебни програми и въвеждането на един учебник по предмет, с промяна в нормативите за издръжка на ученици и студенти, промяна в нормативите за държавно финансирани научни проекти, увеличаване на учителските заплати, увеличаване на средствата за издръжка на средните и висши училища.

Разисквани бяха и теми като осигуряването на благоденствието на българския народ и поставяне на обществения интерес над частните интереси, възможностите за осъществяване на социално-солидарен модел за държавно, икономическо, обществено и лично развитие, защитата на конституционния ред, отстояването на принципите на прогресивно развиваща се правова държава в мирен свят без войни.

В платформата на социалистите са залегнали още акценти като необходимостта от последователна политика за ръст на доходите и покупателната способност на гражданите, развитие на енергетиката, дългосрочен държавен ангажимент за разработване на нови индустриални мощности и намаляване на енергийната бедност.

Разисквани бяха и проблеми от регионален характер като средствата за борба с вандалски прояви и бяха направени предложения за поставяне на видеокамери за наблюдение на възлови места.