10 218 бюлетини от общо 49 секции за избор на кмет на Община Поморие ще бъдат преброени отново. Това реши Бургаският административен съд, съобщава БНР-Бургас. Делото е образувано по жалба на единия от кандидатите за кмет на морската община Веселин Анестиев. Съдът прие частично исканията му като назначи извършването на съдебно-техническа и графологична експертизи, но отхвърли това за преглеждането на 3 видеозаписа и разпит на един човек. Според председателя на Общинската избирателна комисия в Поморие, не са извършени нарушения и всички протоколи са приети без корекции в изчислителния център на ЦИК.

По време на заседанието, адвокатът на Веселин Анестиев посочи, че има конкретни данни за извършени нарушения в 3 Секционни избирателни комисии – тези в селата Габерово и Горица.

„Оспорвам изцяло проведения вот за кмет на Община Поморие като считам, че са налице нарушения както на процесуалния, така и на материалния закон, касаещи неподписването на единия от протоколите – изписването само на имената на председател, зам.-председател, секретар и членове на СИК. Това е комисия номер 9 в село Габерово. Имам претенция и по отношение на СИК в село Горица за това, че преброяването е било осъществено  в Общинската избирателна комисия, а не в присъствието на всички членове. Също така имаме съмнения, че по отношение на част от бюлетините за единия от кандидатите са се считали за валидни, а за останалите като невалидни“, Веселин Анестиев.

Анестиев допълни, че информация за част от нарушенията са получени от наблюдатели в Секционните избирателни комисии. „За съжаление съдът не ни допусна преглед на видеоматериалите, от които щеше да се установи по безспорен начин, че са налице множество нарушения. В тях видях действия, които не са съвместими със закона – обръщаха се изцяло кутиите върху разни платнища, маси, разсипваха се бюлетини по пода. Бяха събирани дори от нечленове на Секционните избирателни комисии. Брояха се от всеки един от членовете, което е абсолютно недопустимо. Не се представяха пред камера, имаше изключване на камери“, допълни Анестиев. Той посочи, че ако недействителните бюлетини в страната са около 15 %, то в община Поморие са 22 %.