22,30 процента от избирателите в Руен да отишли до урните към 11:30 часа, съобщи председателят на ОИК Мустафа Ахмед. От там заявиха, че

няма постъпили жалби за нарушения на изборния ден и към момента той протича нормално, а хората гласуват бързо без да чакат на опашки.