До кандидат-депутатите за парламентарните избори на 11 юли от 2 Бургаски избирателен район

Уважаеми колеги, като се надявам настоящето да Ви заварва в добро здраве и отлично разположение на духа, осмелявам се да обърна почитаемото Ви внимание на следното:

От сега е видно, че в 46-то Обикновено народно събрание ще е посветено на изчегъртване, ликвидиране, обезпаразитяване и ... изобщо ще е „ведет плач и скрежет зомбом” (ще бъде плач и скърцане със зъби, Лука 13:28). Политическите страсти са разгорещени и повечето партийни лидери дават заявки за поредното изстрелване на снаряд на ентусиазма извън границите на разума. В този план,  напълно пожелателно, представям на Вашата благосклонност един списък от необходими на Бургас и общината действия, които заслужават и се нуждаят от общите усилия на всички 14 депутати, независимо от партийните ни пристрастия.

  1.   Поставяне на Бургас и региона на картата на Зелената сделка, редом със Стара Загора, Перник и Кюстендил. Това е наднационална задача,  доколкото Бургас се явява най-големия Югоизточен град на Европейския съюз и сериозно ще пострада от затварянето на производства с високи въглеродни емисии.

2.   Продължаване на програмата за саниране. Близо 40 хиляди души очакват продължаването на тази програма с напълно готови проекти. Въвеждането на нови условия, разделянето на социално слаби и хора, които трябва да доплащат за санирането на общата сграда, практически ще блокира процеса. Това е особено несправедливо по отношение на Бургас, където бяха положени извънредни усилия в тази посока и града и общината са с най-висока степен на готовност по тази програма.

3.   Законодателно уреждане на статута на парамедиците, паралелно с усилия за спечелване на държавна помощ за изграждане на университетски медицински център в Царево и развиване на медицинското образование в Бургас. От  законодателна промяна се нуждаят и регламентите за отпускане на медицинска помощ за населените места, които в туристическия сезон увеличават десетократно населението си. В момента малките морски общини издържат изляцо със свои средства медицинското обслужване на летовниците, вследствие на което то е твърде далеч от националните стандарти, камо ли от европейските. Covid-кризата пък показа колко полезни биха били едни парамедици с уреден статут на доболнична помощ.

4. Изграждане на Университетската детска болница с научен център в Бургас. Проектът вече е в ход и трябва да остане приоритет за всяко едно управление.

5.   Усъвършенстване на Закона  за устройство на Черноморското крайбрежие в посока на това да едновременно грижлив към природата, но и към стопанската инициатива на местното население. Например нуждата от ясна дефиниция на преместваемо съоръжение/ временна постройка, което да не оставя поле за извънредни тълкувания според други закони.

         6.   Ремонт на Закона за защита на културните паметници в посока по-широко включване на експертизата и ентусиазма на колекционери и граждани и по-           успешното интегриране на историческите паметници с нуждите на туризма.

7.  Продължаване на програмата за изграждане на четирилентови пътища до по-големите общини в района. Видно е – особено на юг от Бургас – че тези пътища буквално „заселиха” по-малките общини, които преди оставаха встрани както от инвеститорския, така и от туристическия интерес.

8.  Общи усилия за старт на строителството на магистрала Черно море. Не се нуждаем от аргументи за това!

9.  Законодателни промени за намаляване на натиска върху малкия бизнес. Връщане на патентния данък там, където е възможно, особено в туристическите услуги.

10.  Продължаване и разширяване на програмата за държавна помощ за туристическия бизнес за преодоляване последствията от COVID-кризата. Например дотирането на автобусните чартъри. (Разбира се, тази програма се предлага само на онези политически сили, които са съгласни, че има COVID. От отричащите разпространението на грипа, няма как да го искаме)

Спирам до тук, защото съм сигурен, че Вие самите имате много идеи, с които този списък може да бъде допълнен. Не е нужно подписване, публично съгласяване, или нещо подобно. Просто аз заявявам готовността си да положа максимални усилия по тези теми и да помагам за всяка една добра идея за Бургас и района, независимо кой я предлага. Смятам, че България заслужава да заприлича повече на Бургас.

Успех на 11 юли!

Ваш, Любен Дилов-син, водач на листата на ГЕРБ-СДС