Помориецът Александър Добрев е кандидат за депутат от партия МИР. Работи в сферата на туризма повече от 20 години. Казва, че от 2004 година насам туризмът у нас върви само надолу.

„Това е изключително лошо, тъй като той е нашето лице пред света и един от основните ни поминъци. Всички видове туризъм в България трябва да се развиват балансирано. Държавата трябва да е регулатор в бранша.

Нужни са редица законови промени с цел привличане на туристи от цял свят. Разбира се това не трябва да се случва за сметка на българския турист.

Туризмът трябва да се развива заедно с опазване на околната среда, да се опазват природните и исторически забележителности и дадености“, убеден е кандидатът за народен представител.

Добрев предупреждава, че ако не се вземат адекватни мерки в помощ на бранша, черната тенденци ще продължи.

Според помориеца трябва да се започне с привличане и достойно отношение към обучените ни кадри в бранша, създаване на изисквания за образователен ценз на работещите в него, рестрикции относно презастрояването и премахването на незаконните сгради.

„Време е за развитие на устойчив туризъм, опазващ природните ни ресурси, а не работещ в разрез с тях, както се практикува до сега, ревизия на стандартите за качество относно предлаганите услуги и стоки на туристи“, допълва още Добрев.

За него причините за недоброто развитие на туризма у нас са комплексни, свързани най-вече с лоша държавна политика, спадане на качеството на туристическото обслужване, презастрояване на базата за настаняване, съпътстващо унищожаването на природните ни ресурси, предлагане на некачествена продукция.

„Нужно е създаване на модерни туристически продукти, повишаващи интереса към България като културен износител“, категоричен е кандидатът за депутат от Поморие.

ПП МИР е с № 9 в интегралната бюлетина, а преференциално може да гласувате за Александър Добрев с № 104.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!