45-годишната Виолина Райнова, родом от село Атия, иска да бъде „гласът на созополските села” през следващите 4 години. Райнова е претендент за кметското място в община Созопол, защото вече й е много болно да гледа обезлюдяването на созополските села и разрухата по места.

„Защото ми омръзна да чакам някой да си свърши работата. Затова се мотивирах и участвам в изборите, за да бъда част от промяната, която всички чакаме. А промяната идва от нови лица, необвързани с държавни позиции, роднини и интереси”, казва Виолина Райнова. Определя себе си като радетел за Черноморието и напорист човек. Готова е да направи най-доброто за жителите на Созопол и съставните му селища, ако бъде избрана за кмет.

Райнова категорично заявява, че кандидатурата й е битка срещу един остарял модел на управление. Завършила е „Българска филология”. Има магистратура по „Счетоводство и контрол” и „Социално консултиране и психология”.

Райнова дълго време е работила в големи фирми, развивала е и частен бизнес. През последните 20 години е участвала сериозно в студенстки стачки, митинги, сдружения и инициативни комитети с редица обществени каузи в Бургаска област. Не заради изтъкване и дивиденти, а защото така го е усещала като дълг и мисия, сподели Райнова.

„Помогнала съм на много хора-възрастни, деца, инвалиди. Специално за Созополска община помагах в издействането  на пасарелка, тротоари и осветление от спирките към село Атия, дарения за детска градина, дома за деца, параклиса, училището в гр.Черноморец, отделно на социално слаби семейства”, допълва още Виолина Райнова.

Програма за управление, мандат 2019-2023г. на Виолина Райнова –

* Кандидат за кмет на община Созопол.

* Кандидат за общински съветник

(б. ред. - публикуваме части от програмата)

Какво предвижда тя и екипът й, ако влязат в управлението?

  • Провеждане на реални обществени допитвания по всички важни за общината въпроси, които могат да са под формата на общи събрания по квартали, градове и села, чрез анкети или обществени обсъждания;
  • Предлагам ясни правила и предвидимост във вземането на решения, така че хората да знаят какво да очакват от местната власт и местното управление;
  • Учредяване на обществен съвет към община Созопол, като консултативен орган към кмета на общината, който да изразява и защитава волята на гражданското общество и представителите на местния бизнес и стопанства.

Основни цели и области на развитие в програмата на Виолина Райнова:

 Здравеопазване

Създаване на общинска болница, която предоставя здравни услуги на нуждаещите се болни от община Созопол и съседни общини.

Общината със своите лостове активно да участва в създаването на мобилни лекари /пътуващи със специализиран транспорт в определени дни из селата на общината./ Мобилни аптеки за изпълняване на рецепти.

Търсене на възможности за организиране на болнични структури за долечение и хосписи. Изграждане на такива институции по селата.

Икономика и бизнес

Екипна работа с местния бизнес и браншовите организации, подпомагайки ги чрез лостовете на местното самоуправление. Приоритет за местните фирми при обявяване и възлагане на обществените поръчки.

Социална политика

Подобряване на грижата за възрастните-създаване на широка мрежа от услуги в общността за осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на възрастните хора в домашна среда.

Поддържане на социално поносими такси за детски ясли, детски градини и домашния социален патронаж.

Образование

Модерна  материална и сградна база за училището в гр.Созопол и гр.Черноморец, с разкриване на съвременни специалности и паралелки.

Ежегоден Празник на добрите дела сред  деца и младежи от всички съставни селища на община Созопол.

Ще водим активна политика за повишаване на нивата на образование на малцинствените групи чрез работа с НПО.

Култура и историческо наследство

Основната задача е достигането на съвременно европейско ниво в културната политика на община Созопол и създаване на нов духовен климат.

Осигуряване ежегодно на средства за разкопки както за Созопол и Черноморец, така и за други важни за националната ни история исторически обекти на територията на общината, за да превърнем местата в региона привлекателни за туристите през цялата година!

Туризъм

Създаване на работещ модел за разпространяване на туристическа информация -туристически пътеки, културно-исторически маршрути. Изграждане на информационна инфраструктура за туризма (ОПР „Регионално развитие“) -указателни знаци, маркировка, информационни табели и диплянки за обектите в села и местности в региона.

Създаване на добри условия за туристи с каравани. Ремонт на инфраструктурата за достъпност до плажа на Вромос и превръщане на Акра в исторически крайморски парк.

Екология

Приемане на местна наредба за преместване на определените места от предната власт на „Депо за строителни отпадъци и земна маса”, както и „Център за съхранение на вредни, битови отпадъци” в с.Атия, далеч от населено място, не по-малко от 10 км. разстояние.

Напълно премахване на съществуващите нерегламентирани сметища в близост до града и останалите населени места в общината.

Въвеждане на разделно сметосъбиране и извозване в общината.

Благоустрояване и инфраструктура

Спешни ремонти на пътищата към селата и връзката им с главния път Созопол-Бургас. Рехабилитация на водоснабдителните мрежи в общината с цел ограничаване загубите на питейна вода, (които в момента са над 80 % ) и осигуряването на достатъчно налягане до всеки един дом.

Осигуряване на нови водоизточници и изграждане на съоръжения за водоснабдяване в населените места, където не достига питейна вода.

Осигуряване на редовен автобусен транспорт в малките населени места.Връзка с общинския център. Нови линии и спирки.

Облагородяване на гробищните паркове и подходите към тях във всички населени места в общината.

 Младежта и спорта

Създаване на младежки центрове във всички населени места чрез предоставяне на подходящи общински обекти.

"Програмата не е окончателна, още по-малко изчерпателна. По същество представлява полагане на основа, която следва да бъде надграждана от потребностите на обществото, социалните настроения и духът на хората Созополска община, чрез общи усилия на Вас, гражданите и законовите механизми за местно управление.

Тя има за цел да постави фокус върху основните принципи и цели на едно бъдещо управление, което да задоволи потребностите и очакванията на Вас, съграждани. Нека градовете и селата в Созополска община бъдат едно привлекателно място за живеене!”

Кандидатурата на Виолина Райнова е  издигната от ПП „Движение 21”, Сдружение „Лястовица”, Инициативен комитет „Възраждане за с.Атия”, Сдружение „Просперитет за нашия град”-Черноморец.

На предстоящите местни избори Виолина Райнова е под №28 в интегралната бюлетина.

Ето и кандидатите за общински съветници от листата на Райнова:

Виолина Райнова-кандидат за кмет на община Созопол, кандидат за общински съветник /икономист/, №101

Яна Николова-кандидат за общински съветник от Черноморец /бизнес дама/, №102

Станимира Димитрова-кандидат за общински съветник от Созопол /юрист/,№103

Дарина Иванова-кандидат за кмет на с.Атия и кандидат за общински съветник /инженер/, №104

Купуването и продаването на гласове е престъпление!