39 са основните акценти в програмата за управление на Бургас, които кандидат-кметът Живко Табаков представи днес. Програмата му за управление е разчертана за период от три години, коментира Табаков. „Тя е озаглавена „Програма на Живко Табаков за Бургас“, но може да се нарече и „Програмата на бургазлии за Бургас“, защото по нея сме работили с месеци и за нас беше важно не само да съберем добър екип, но и да се допитаме до хората“, обясни Табаков и допълни, че в момента градът се нуждае от промяна, за да бъде „изваден от фризера“.

Над 180 са мерките, които екипът на Табаков е подготвил в управленската програма. Сред тях се откроява идеята за данъчна ваканция от 5 години за новите фирми, които разкриват над 500 работни места, а също така и облекчения за малкия и среден бизнес и облекчаване на административната тежест. Създаването на общинско предприятие „Общински аптеки“ е сред акцентите за подобряване на здравеопазването в града. Обновяване на материалната база на психодиспансера, белодробната болница и УМБАЛ – Бургас са други акценти от програмата.

Живко Табаков и екипът му не се отказват и от идеята за въвеждане на избираеми районни кметове в Бургас.

„Подписката, която направихме, а също и тази за отмяна на Зелената зона ни дават голяма увереност, че имаме подкрепата на хората. За нас това е изключително важно. Разбрахме, че можем да се обединим и с десните партии и ще търсим такова обединение след изборите в местния парламент“, обясни още Живко Табаков.

Ето и 39-те неща, които според него и екипа му ще променят Бургас в следващите години:

1. Ще привлечем инвеститори с големи логистични бази и ще въведем данъчни облекчения за фирми и предприятия с над 500 души работна ръка за срок от 5 години;

2. Ще облекчим лицензионните режими. В рамките на три дни администрацията да е готова да отговори на запитвания и заявки от страна на стратегически инвеститори;

3. Ще привлечем големи компании за карго полети, които да увеличат ползването на карго терминала на Летище Бургас;

4. Ще облекчим от местни данъци и такси бизнеса, реинвестиращ своята печалба в местни дълготрайни активи или екологично оборудване и съоръжения през годината на инвестицията;

5. Ще облекчим режима за издаване на разрешителни и уведомления;

6. Ще привлечем инвеститорски интерес към създаването на хотелски бази;

7. Ще отделим средства за субсидиране на нискотарифни авиокомпании;

8. Ще създадем атракционна автобусна линия чрез публично-частно партньорство;

9. Ще въведем по-ниски прагове като допустими стойности на замърсяване за производствените замърсители;

10. Ще вложим минимум 2 % от общинския бюджет в мероприятия за подобряване качеството на атмосферния въздух, екология и в провеждане на контролни и превантивни дейности за предотвратяване на замърсявания;

11. Ще изградим шумоизолиращи прегради по големите пътни артерии, които минават през жилищните райони;

12. Ще облагородим изоставените зони на територията на цялата община чрез превръщането им в зелени площи и паркинги с цел намаляването на фини прахови частици;

13. Ще извършим цялостна реорганизация на административното ръководство на всички общински медицински центрове и лечебни заведения с цел икономия на общински средства и инвестирането им обратно за повишаване на медицинското обслужване;

14. Ще ремонтираме техническите бази на Психодиспансера и Белодробната болница;

15. Ще създадем общинско търговско дружество „Общински аптеки”;

16. Ще инициираме повече ефективни кампании за превенция на социалнозначими заболявания;

17. Ще направим задълбочен анализ и корекция на транспортната схема на територията на община Бургас;

18. Ще въведем електронна карта, която да обединява всички услуги, предоставяни от общината – транспорт, наем на велосипед, паркиране, посещение на музеи, спортни комплекси, посещение на туристически атракции и др.;

19. Ще премахнем „Зелената зона” през почивните дни;

20. Ще изготвим карта с велосипедните маршрути и стратегия за велосипеден транспорт;

21. Ще въведем видеонаблюдение във всички комплекси и квартали. Ще разширим звеното за денонощен мониторинг;

22. Ще въведем сертификати за качество на нощните клубове, които освен бизнеса си, интегрират и превантивни програми по отношение на употребата на наркотици, алкохол, шофиране и др.;

23. Ще създадем антикорупционна комисия;

24. Ще създадем Обществен (граждански) съвет за междуетническа и социална интеграция на социално уязвими групи (включително и за хора с увреждания) и малцинствени общности като постоянен орган към Община Бургас или Общинския съвет с право на нормативна (законодателна) инициатива;

25. Ще въведем достъпни образователни квалификационни и преквалификационни курсове за хора с увреждания;

26. Ще увеличим бюджета за пенсионерските клубове с цел издръжка, социални придобивки и култура;

27. Ще осигурим самостоятелна сграда на Английската езикова гимназия „Гео Милев”;

28. Ще осигурим преминаването на професионалните гимназии изцяло на дуално обучение;

29. Ще създадем Морски колеж и общински морски квалификационен център;

30. Ще увеличим средствата за провеждането на спортни мероприятия на територията на община Бургас;

31. Ще удвоим средствата за развитие на масовия спорт;

32. Ще предприемем мерки по разрешаване на проблема със стадионите „Черноморец” и „Лазур”;

33. Ще създадем детски киноцентър, който да действа и като Център на изкуствата;

34. Ще създадем Черноморска международна галерия за съвременно изкуство;

35. Ще обособим пространство за бургаските занаятчии;

36. Ще преразгледаме Общия устройствен план с цел ограничаване на презастрояването в Бургас;

37. Ще развиваме приоритетно комплексите, кварталите и малките населени места в община Бургас;

38. Ще решим казуса с дупката на площад „Тройката”;

39. Ще въведем райони и пряко избираеми районни кметове.