Доц. д-р инж. Силвия Александрова Лецковска е програмен координатор на Образователна програма „Технически науки“ в Центъра по информатика и технически науки в Бургаски свободен университет. Доц. Лецковска е експерт по обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради.

Членува в редица национални и международни организации. Има над 150 научни публикации в България, Гърция, САЩ, Сърбия, Македония, Хърватска, Германия, Русия и др. Кандидат е за общински съветник от ПП АБВ на предстоящите местни избори. Интервю на Грамофона нюз с доц. д-р инж. Силвия Лецковска.

Доц. Лецковска, кои според вас са основните проблеми в сферата на висшето образование?

-  Имам дългогодишен опит в сферата на висшето образование при подготовката на специалисти с техническа насоченост, повече от 20 години. Проблеми винаги има. За съжаление през последните години постъпилите във висшите училища след завършване на средно образование имат все по-ниско ниво на знания. Това не е проблем на висшето образование, но се превръща в такъв.

Аз и колегите ми полагаме много усилия, за да може студентите да наваксат пропуснатото и да се справят в учебния процес. Може би причината се крие в съдържанието на учебните дисциплини в средния курс, но така или иначе това е налице като проблем. В тази връзка поддържам идеята за възраждане на техникумите, които да подготвят действително добри специалисти, както за практиката, така и за висшето образование.

Друг проблем, който вероятно ще се задълбочи в бъдеще, е липсата на мотивираност от страна на желаещите млади хора да изберат професията на преподавателя, поради ниското заплащане на този труд.

Мислите ли, че е необходимо разкриването на още висши учебни заведения в Бургас?

-  Категорично смятам, че двете висши учебни заведения в нашия град са абсолютно достатъчни. И двата университета предлагат достатъчно голям набор от бакалавърски, магистърски и докторански програми.

Аз работя в Бургаски свободен университет. Програмен координатор съм на Образователна програма „Технически науки“ в Центъра по информатика и технически науки. Смея да твърдя, че нашият център реагира адекватно и навреме по отношение на нуждите на практиката като предлага винаги специалности за обучение, които са в синхрон с актуалните условия на пазара.

Като пример: в момента подготвихме документите за начална акредитация на две специалности в професионално направление: 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация; ”Транспортни системи и логистика” в Образователно-квалификационна степен „Бакалавър” и „Логистични транспортни технологии и спедиция” в Образователно-квалификационна степен „Магистър”.

Какви са слабостите на системата за висше образование у нас и в частност в Бургас, според вас?

-  За страната като цяло стои проблемът за самоцелното обявяване на специалности, единствено с цел привличане на студенти към съответното висше училище. Основен проблем е и нарастващия недостиг на кадри в областта на инженерно-техническите науки.

За Бургас проблем е липсата на финансиране на студенти именно в областта на инженерно-техническите науки. Главен приоритет за сега на местната власт беше подготовката на специалисти в областта на IT технологиите.

Кандидат сте за общински съветник от ПП АБВ. Какви ще са вашите предложения в образованието, ако влезете в новия Общински съвет?

-  Ако имам тази възможност, първото за което ще се боря, е да се осигури финансиране на студенти в областта инженерните науки. Има желаещи да учат в тази сфера, но нямат финансова възможност. Защо трябва да внасяме подобен тип специалисти, като нашите деца са достатъчно кадърни и амбициозни.

 Защо подкрепяте и заставате зад кандидата за кмет на Бургас от АБВ адвокат Георги Сталев?

-  Адвокат Георги Сталев е амбициозен и достоен човек. Той работи активно не за себе си, а за поетата кауза, което е основание да вярвам, че ако бъде избран за кмет, ще се справи блестящо с поетите отговорности.

На предстоящите местни избори ПП Алтернатива за българско възраждане /АБВ/ е под №14 в интегралната бюлетина.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!