Доц. д-р Камен Димитров Сейменлийски e трето поколение бургазлия. Завършил e средното си образование в ППМГ „Aкад. Никола Обрешков“-Бургас. 17 години е работил за енергетиката в Бургас, а понастоящем е заместник- декан и преподавател в Бургаски свободен университет. Кандидат е за общински съветник от ПП АБВ на предстоящите местни избори. Интервю на Грамофона нюз с доц. д-р Камен Сейменлийски.

 Доц. Сейменлийски, един от основните приоритети на АБВ-Бургас е много работа за ясна и твърда връзка между бизнес и образование. Като университетски преподавател, какво според вас трябва да се направи, за да излизат на пазара високообразовани кадри, които да се реализират след това в община Бургас?

-  Образованието трябва да бъде интегрирано с конкретната бизнес среда. За да има на пазара на труда кадри с добра професионална квалификация, трябва бизнесът да помага на университетите при професионалното обучение на студентите и учениците.

Бизнесът трябва да подпомага образованието като създава специализирани лаборатории в университетите, които да са достъпни за бъдещи и настоящи кадри от различни фирми. Трябва да подпомага дуалното обучение в самите фирми и най-вече да стимулира и самите работещи да повишават своята квалификация.  Нужно е още да се подпомагат и различни форми на обучение, не само според сегашните нужди на бизнеса.

Според мен е много необходимо да се обучават и кадри за бъдещото развитие на Бургас. Не може в град, така свързан с морето, да не се обучават кадри за корабостроене, експлоатация на кораби и пристанища, вагоностроене, транспорт и други.

Не е нормално учебната база на единственото училище, което все още обучава кадри за морето, да се експлоатира като кръчма.

Не е нормално и на пристанището вместо кораби да има само ресторанти и магазини, а вместо представителства на корабни компании, да има само офиси на IT фирми.

Разбира се, че трябва да се подпомага обучението на кадри в IT сектора, но трябва да се подпомага и обучението на машинни инженери, на електроинженери, на инженери в транспорта, роботиката и др.

 Без такива специалисти не можем да очакваме развитие на съвременните технологии в нашия град. Ако веднага не се започне подпомагане на професионалното техническо образование, ще продължаваме да сме свидетели на това как световните инвеститори ни заобикалят, как круизните кораби заобикалят бургаската морска гара въпреки многото кръчми и IT фирми на нея.

Отворен ли е според вас бизнесът към това да каже, от какви специалисти има нужда?

-  Бургаският бизнес вече е отворен към това да каже от какви специалисти има нужда, само че в Общинския съвет в Бургас трябва да има хора, които да го чуят и да създават условия и да подпомагат  обучението на такива кадри.

Бургаският бизнес вече от няколко години казва, че има остра нужда от електроинженери, например, но няма кой да го чуе и да създаде подходяща среда, в която младите хора да бъдат мотивирани да учат тази и други специалности и да останат да работят в Бургаас. Напротив, на тези млади хора по всякакъв начин им се показва Терминал 2 на Летище Бургас.

Готов ли е според вас бургаският бизнес да спонсорира обучението на студенти, след което да им осигури работа и адекватно възнаграждение в бъдеще?

-  Аз мисля, че бургаският бизнес вече е узрял за идеята да спонсорира обучението на студенти, стига управниците на Бургас да покажат на този бизнес, че ги е грижа за него. Самият той има нужда от помощ, за да е спокоен, че няма да бъде спъван по политически или други причини. За да има в Бургас бизнес, който да не мисли само как да оцелее, а да се развива и да помага на науката, изкуствата и образованието да се развиват, трябва да има подходяща бизнес среда.

Такава среда се създава от управляващи с далновидно, технократично и държавническо мислене. От управляващи, които мислят за бъдещето на държавата, за бъдещето на нацията. От управляващи, които могат и знаят. Такива управляващи ще могат да развиват индустрията, енергетиката, образованието, духовността  и много други неща, без които една нация не може да съществува.

Кандидат сте за общински съветник от ПП АБВ. Какви са вашите приоритети, ако влезете в бъдещия местен парламент?

-   Моите приоритети, както и приоритетите на който и да е друг бъдещ общински съветник, трябва да бъдат-развитие на индустрията, развитие на образованието, развитие на духовността. Ако не се развива високотехнологична индустрия в Бургас, няма да има образование на високо ниво, ако няма образование, няма да има и духовност в Бургас.

Защо подкрепяте и заставате зад кандидата за кмет на Бургас от АБВ адвокат Георги Сталев?

- Аз подкрепям кандидата за кмет на Бургас от АБВ адвокат Георги Сталев, защото програмата на политическа партия АБВ за развитието на индустрията, енергетиката, образованието, духовността и културата изцяло съвпада с моите разбирания за развитието на една модерна европейска държава. Аз вярвам, че тази програма може да превърне Бургас в един модерен европейски град, с помощтта на един човек с европейско мислене, роден в Бургас.

На предстоящите местни избори ПП Алтернатива за българско възраждане /АБВ/ е под №14 в интегралната бюлетина.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!