Кандидатът за кмет на Община Несебър Атанас Терзиев и кандидатите за общински съветници от ГЕРБ се срещнаха с жителите на селата Тънково, Гюльовца и Кошарица.

Местните жители, които работят предимно в туризма и строителството споделиха, че през зимата трудно си намират работа и част от семействата задлъжняват сериозно.

Терзиев разясни плановете си за разкриване на индустриално логистичен парк в Общината, както и общинско предприятие с работно име „Развитие“, което да наема освободените след сезона работници и да организира труда им за изпълнението на общински и частни проекти срещу заплащане.

„По този начин средствата за общинските ремонти ще остават в нашата община и ще гарантират целогодишна заетост и стабилни доходи“, заяви Терзиев.

Жителите споделиха и за проблем в образователната сфера. За повечето семейства от селата е непосилно да закупуват карти на учениците за ежедневно пътуване до големия град.

Кандидатът за кмет подчерта, че образованието е основен приоритет в програмата му и се ангажира да осигури безплатни карти за транспорт на всички учащи, както и карти за пенсионери, с които те да получат възможност да посещават лекари не само в Несебър, но и в Бургас.

„Най-богатата община в България е длъжна да обърне внимание на хората, които са дали години от живота си за просперитета на нашия край. А за учениците картите за транспорта са най-малкото, което трябва да осигурим“, отбеляза Терзиев и увери местните жители, че плановете за изграждане на физкултурни салони към училищните бази са готови и така децата ще спортуват целогодишно при добри условия.

Според Атанас Терзиев е възможно да се организират по-чести посещения на медицински лица в населените места и да се разкрият повече аптеки, тъй като и трите села са сравнително големи.

Общ проблем и на трите населени места е лошата пътна инфраструктура, липсата на осветени тротоари, зелени площи и детски площадки. Най-сериозно е положението с електроснабдяването и ВиК мрежата, която се нуждае от сериозни инвестиции.

Кандидатът за кмет Терзиев представи плановете за ремонти в трите села, а водачът на листата на ГЕРБ Златко Димитров отбеляза: “За последните 12 години община Несебър е реализирала над 800 млн. лв. бюджет. Ако той се разходваше справедливо и прозрачно нямаше селата да са изоставени в това положение“, каза Димитров.

И в Тънково, Гюльовца и Кошарица все още има жители с неясен статут на имотите. Общината от години обещава регулация, но не прави нищо, оплакаха се местните жители. „Това зависи най-вече от волята на кмета и неговата администрация“, отбеляза Терзиев и гарантира, че този проблем ще бъде решен още през първите години от мандата му, след като бъде избран за кмет.

Той прикани жителите да го подкрепят и гарантира, че ще използва опита си, натрупан в държавната администрация, общинския съвет и частния сектор, за да осигури едно ускорено развитие на община Несебър.