Йордан Георгиев е на 55 години от Бургас. Завършил е Природоматематическа гимназия в града и Технически университет в София със специалност „Автоматика и системотехника”. Занимава се с частен бизнес. Георгиев е едно от остриетата в БСП-Бургас. Бил е част от Общинския съвет на града в периода 2011-2015 г. Избран е от бургазлии отново за съветник в новия местен парламент. Кои ще са приоритетите на Георгиев през следващите четири години и как определя новосформирания състав на новия Общински съвет? Интервю на Грамофона нюз с Йордан Георгиев

Г-н Георгиев, през седмицата официално се заклехте като общински съветник в новия местен парламент. Кои ще са вашите лични приоритети в следващите четири години?

-  Личните ми приоритети, без да ги изброявам по значимост, са няколко. Един от тях е по-високо ниво на масовия спорт в града сред ученици, студенти, млади хора и преди всичко участието им и спортуването в масови мероприятия. Много важно е въвеждането на все повече иновации в управлението на градската среда и трафика.

Не на последно място сред личните ми приоритети е създаването на програма по подготовката и действията на населението на община Бургас в случаи на бедствие, аварии, извънредно положение, антитерористични действия, подготовка в случай на някаква военна опасност към съседни държави, крупни промишлени аварии, природни бедствия. Считам, че този въпрос е подценен през последните 30 години.

Вие вече сте бил част от Общинския съвет на Бургас. Какво очаквате да не наследи сегашния от практиките на старите местни парламенти?

-  На първо място трябва да се избяга от дребнотемието и от изпадането в надговаряне за безмислени неща между отделните съветници и групи. Много е важно Общинският съвет да разглежда цялостни концепции за развитието на града, отделните сфери, програми, правилници, а не да насочва вниманието върху отделни неща.

Коя ще е първата докладна записка, която ще внесете от групата на БСП за разискване в новия Общински съвет?

-  Тепърва групата на БСП има да обсъжда много неща. В лично качество, докладната която ще внеса, е свързана с една от трите теми, които вече изброих в предишния въпрос. Това обаче най-вероятно ще се случи след Нова година, тъй като в края на месеца ще се проведе сесията, на която ще се приеме правилникът за работа на Общинския съвет, ще бъдат разпределени съветниците по комисии и ще трябва да се актуализира бюджетът.

Каква опозиция ще бъдете в местния парламент?

-  Считам, че една опозиция трябва да бъде конструктивна, когато се касае за въпросите свързани с развитието на града и с доброто на гражданите. Именно местният парламент е мястото, където може да се прави политика, а не политическите разговори да стават на улицата, в кафенетата и зад гърба на управляващите.

Как определяте новия Общински съвет, предвид това, че в него ще работят десет политически сили?

-  Ако тези десет политически сили следват това, което са обещавали на своите избиратели, работата в ОбС няма да е трудна. Ако всеки изхожда не от някакви постулати за управляващ- опозиция, ако колегите следват принципите, които са декларирали в своите предизборни платформи и бъдат отговорни към своите избиратели, ще работят като един парламент, посветен на бургазлии.