Владимир Павлов е от Бургас. Областен координатор е на ПП ”Възраждане” за Бургас и Сливен и е член на националното ръководство на партията. Павлов е магистър строителен инженер, специализирал е както наказателно и административно право, така и Европейски структурни фондове и финанси. Кандидат за кмет на община Бургас от ПП„Възраждане”. Интервю на Грамофона нюз с Владимир Павлов.

Г-н Павлов, социалните дейности са сред основните приоритети в предизборната ви програма. Има ли достатъчно добри условия за придвижването на хора в неравностойно положение в Бургас и какво ново могат да очакват те?

-  Отговорът е категорично „НЕ”. Тротоарите и подходите към тях са под всякаква критика. Има участъци, в които и въобще липсват и хората са принудени да се движат по пътното платно. Мога съвсем отговорно да заявя, че качеството на изпълнение на един толкова елементарен строителен обект като тротоарите, е лакмус за качеството на един управник.

Ако с това не може да се справи и заслужава слаба оценка, как да изискваме от него по-сложни и значително по-скъпи и отговорни съоръжения?

Строителната стойност, а и времето за изпълнение са много малки и кратки, така че ако бъда избран за кмет в следващия мандат, бургазлии въобще няма да се борят с неравностите, дупките, високите бордюри и назъбените участъци по тротоарите.

Какви са приоритетите ви за закрила и подпомагане на семейството в община Бургас?

-  На първо място подпомагането на семействата  на деца с увреждания и специални образователни потребности, на деца с проблеми в психическото и интелектуално развитие с цел получаване на необходимата специализирана и достъпна грижа и подкрепа.

Ще подпомагаме семейства, живеещи под прага на бедността и на децата родени и отглеждани в такива семейства с необходимите образователни и битови нужди, достъп до безплатни здравни услуги и образование.

Разбира се, насърчаването на придобиването на образователна степен, занаят или професия е водещото за нас, за да може родителите, а и децата им да бъдат приобщени като съставна част от обществото.

Ще стимулираме млади семейства на студенти и висшисти с допълнително финансова помощ, освобождаване от такси за детски градини и ясли, а защо и не и част или пълно поемане на семестриалните плащания.

Трябва да осигурим добра социална среда за младите, така че да имат сигурност, перспектива и условия за живот за създаване на семейство и деца.

Приоритет ще е осигуряване на общински жилища за тях. Колкото повече деца се родят, толкова по-голяма радост и сигурност, че България ще излезе от тази демографска дупка, в която сме от десетилетия.    

А според вас трябва ли да има финансова помощ при раждане на дете?

-  Да, определено трябва да има помощ за младите. Но според нас тя трябва да е съобразена с образователния ценз и възраст на родителите. Трябва да направим така, че младите и образованите да не се чудят и маят, а да създават деца, без да се притесняват от финансови и битови проблеми. България има нужда от деца иначе до няколко години ще изчезнем като нация. 

Необходимо ли е таксите в бургаските детски градини да се намалят?

-  Трябва да се диференцират. За социално слаби и с доходи до определено ниво даже и да отпаднат. Социалната отговорност на общината към младите е огромна, поне в това може да им бъде от помощ. С качествени и сигурни грижи за техните деца, докато те работят или учат за да просперира Бургас и България.

Повишаването на социалните придобивки на персонала и възнагражденията им ще донесе спокойствие и увереност в грижите за поверените им деца, не само в детските ясли, градини, но и в специализираните центрове и домове.

Какво предвиждате, ако станете на кмет на Бургас за възрастните хора и техните нужди?

-  Възрастните се нуждаят преди всичко от внимание, социален живот, здравословни  и социални грижи. В тази посока ще бъдат насочени и нашите действия.

Ремонтиране на междублоковите пространства,създаване на паркове и удобни кътове с пейки, в които да прекарват свободното си време. Възстановяване като по конец на тротоарите, за да могат да се придвижват спокойно, без да се спъват в безбройните неравности и препятствия.

Отпускане на общински помещения за културна масова дейност, в която да се събират. Разширяване на социалния патронаж и услуги, за да покрием повечето нужди на възрастните. Мислим да осигурим възможност за периодични и профилактични прегледи от специалисти.

А за тези които нямат близки или възможност да се грижат за себе си, ще изградим общински хоспис, с 24- часова медицинска и социална помощ.В ръцете на бургазлии е бъдещето на града, на семействата и младите!

ПП „Възраждане” е с № 48 в бюлетината за местните избори.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!